Jan Hemmingsson

Jan Hemmingsson
En Brunflobo med många strängar på sin lyra.
Cellospelande doktor i teoretisk fysik, som
innan han blev projektledare i IT-branchen
lärde sig kinesiska. Renoverade jämtska
vattenkraftverk och blev sedermera
te-entrepenör!”