Om EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS är organiserat i föreningar och finns i hela landet. När Svenska kyrkan nu ställer om för att möta 2000-talet vill vi att EFS ska ta en aktiv del i detta arbete. Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. EFS ska vara ett teologiskt och praktiskt tillskott för detta och söker därför vägar för att få genomslag för det i det lokala församlingslivet.

EFS är ca 20 000 människor som valt att gå med i en missionsförening. De har gjort det för att ”främja Kristi rikes tillväxt” som det står i EFS stadgar. Det innebär att hos människor väcka tro på Gud, att fördjupa tron och gestalta kristen tro i vardagen.

EFS vill erbjuda en möjlighet till gemenskap i församlingen – med bevarad respekt för dem som vill komma till kyrkan anonymt. Därför organiserar vi oss i föreningar, där varje enskild medlem är lika viktig och har samma rätt till inflytande och engagemang som präster och andra anställda. Var och en är välkommen med egna initiativ och att ta ansvar för det han eller hon vill genomföra.

Frösövallen drivs av EFS missionsförening i Östersund. Föreningen har ca 170 medlemmar och verkar i Östersund med omnejd. Välkommen och besök oss på www.efsostersund.se.