Jan Andersson

Jag heter Jan Andersson och bor​ granne med Frösövallen.
Under mina 43 år som anställd fotograf och länsreporter på Länstidningen har jag samlat på mig en del bilder som jag tycker man kan visa igen. Jag har också gett ut en bok som heter Jämtländska ögonblick och en ny
bok är på gång. Flera bilder ur den gamla
och nya boken och många andra bilder kom- mer jag att visa för er under det bildspel som jag ska hålla den 28 juli.