Historia

Se gärna en film här!

FRÖSÖVALLEN – en kort historik

Hur det började
Frösövallens historia börjar med en man vid namn Per Olof Persson från Östersund. Han behövde mark för foder och bete till sina hästar och köpte därför fastigheten Mickelsgård någon gång runt 1915. Han tyckte att platsen högst upp var ett fint utflyktsmål och bestämde sig för att bygga ett hus där. Huset byggde han tillsammans med sonen Sven O Persson, en man som kom att bli en av Jämtlands främsta företagare. I mitten på 1930-talet stod huset klart. Konstnären Paul Jonze var med och målade huset och en annan jämtlandskonstnär, Acke Åslund hade sin ateljé där under en kortare tid. En tavla av honom pryder fortfarande kaféet på Frösövallen. Huset kom senare att ägas av Märta Wikström, syster till Sven O Persson. Hon erbjöd Svenska Turistföreningen att köpa huset men de tackade nej.
EFS tar över
När fru Wikström fick höra att EFS:s distriktssekreterare, Jonas Andersson, sökte efter en lämplig lokal för läger- och ungdomsverksamhet erbjöd hon honom köpa byggnaden.
Jonas Andersson fick låna nyckeln och tillsammans med predikanten Olof Samuelsson for han ut för att se på stället. Det var en vacker dag i mars 1942. De fick pulsa i snö upp till huset och efter att ha kommit in och sett sig omkring stannade de i storstugan. På bordet låg den jultidning som de själva varit med om att ge ut, ”I JULETID BLAND FJÄLLEN”. Detta såg de som Guds ledning. Sedan gick de båda uppför trappan till övervåningen. Där fick de se att stora salen var byggd som en kyrksal. ”Allt är ju som byggt för oss”, konstaterade de båda samstämmigt.
När Jonas kom tillbaka till expeditionen ringde han upp fru Wikström och talade om att han ville köpa byggnaden. Redan samma dag bildades en förening med Jonas Andersson som ordförande. Han kontaktade banken som omgående beviljade ett lån. Den nybildade föreningen köpte huset för 17 000 kr.

Upprustningar, nybyggnationer mm                     Efter köpet satte man igång med renoveringsarbetet och kunde redan under samma vår ha invigningsfesten. En tävling om bästa förslag till namn på sommarhemmet utlystes. Anna Simonsson-Moberg vann med namnet ”Frösövallen”.

1945 uppfördes ”Lägerstugan” som från början var en loge. Byggnaden har sedan reparerats och förbättrats flera gånger. Även huvudbyggnaden har renoverats flera gånger. 1986 byggde man om köket och trappan till övervåningen. Ingången flyttades till västra långsidan och altanen gjordes i ordning. 1992, när Frösövallen firade 50-årsjubileum, invigdes det nybyggda Servicehuset. 2001 byggdes förrådet mellan servicehus och vandrarhem och 2004 renoverades övre salen i huvudbyggnaden. 2008 tillkom en byggnad med personalrum och gästtoaletter och året därpå gjordes en omfattande renovering av köket. I samband med bygget av den nya samlingssalen har det även skett en utbyggnad av den gamla altanen samt omfattande markplanering. Hösten 2010 påbörjades bygget av samlingssalen och den invigdes 9 juni 2012 samtidigt  som Frösövallen firade 70-årsjubileum.

Frösövallen ägs numera av EFS Missionsförening i Östersund. Under sommaren har EFS-föreningen sina gudstjänster och övriga samlingar där. Frösövallen driver också ett populärt sommarkafé som har öppet dagligen från början av juni till slutet av augusti. Den forna lägerstugan är ombyggd till vandrarhem. Driften av kaféet och vandrarhemmet samt skötseln av anläggningen utförs både av anställda och av många frivilliga arbetare.

Närheten till Frösö kyrka och Wilhelm Peterson-Bergers ”Sommarhagen” samt den rofyllda och vackra miljön, gör Frösövallen till ett fint besöksmål för turister och boende i Östersundsområdet. Den 2013 återinvigda pilgrimsleden, S:t Olavsleden passerar i anslutning till Frösö kyrka. Frösövallen har utrustats med en pilgrimsstämpel och kan i vandrarhemmet erbjuda övernattning till vandrare på leden.