Garagebandet

Garagebandet
I sommar kommer
de åter till Frösövallen
– Garagebandet
från Målsta
under ledning av Ulf Olsson.