Bo Lundmark

Bo Lundmark har varit verksam som kyrkoherde för samer och som kyrkoherde
i Tännäs-Ljusnedals församling. Han har författat flera vetenskapliga och skönlitte-
rära verk. Bland dessa kan nämnas arbetet om den samiske nationalskalden Anders
Fjellner, doktorsavhandlingen om samernas förkristna världsbild, diktsamlingen
”Den sjunde dagen” och självbiografin ”Såvitt jag minns”.
Lundmark har tilldelats Mickel-priset för sin berättarkonst. Han utnämndes till Årets Gregorius 2014 och erhöll 2015 Nordlinder – priset för framstående norrländsk kulturforskning.